HumanCapital

Söka jobb

Legal & Compliance

Nya regelverk och risker ställer stora krav. Vi har lång erfarenhet att stödja våra klienter med operativa lösningar i dagens föränderliga miljö.

Human Capitals juristkonsulter gör skillnad och säkerställer er verksamhets regelefterlevnad. Humankapitalet som vi tillför stannar inte vid strategisk rådgivning, våra konsulter finns närvarande under hela förändringsprocessen.

Vi ser oss om ett starkt och kostnadseffektivt komplement till traditionell jurist och compliance rådgivning. Med snabb tillgänglighet av interimistiska lösningar eller permanenta rekryteringar via search för att starka Er jurist- och compliance-avdelning internt.

Våra kunder är i huvudsak börsnoterade företag banker, försäkringsbolag, värdepappersinstitut, fondaktörer, kreditmarknadsbolag och corporate treasury.

Human Capital har nyligen genomfört följande rekryteringar:

 • Head of Compliance – Investment bank
 • Head of Legal - Storbank
 • Senior Biträdande jurist M&A – Ledande juristbyrå
 • Division Head of Compliance – Storbank / Försäkring
 • Bolagsjurist – Tjänsteproducerande företag
 • Legal Council – Försäkring
 • Head of Compliance – Asset Management
 • Head of Compliance – Retail & Corporate Banking
 • Senior Compliance Officer - Utländskbank
 • FATCA specialist – Storbank
 • AML / KYC officer - Storbank
 • Regulatory specialist - Storbank
 • Product compliance – Storbank
 • Legal advisor - Värdepappersbolag

 

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260  info@humancapital.se