HumanCapital

Söka jobb

Interim management

 

Här tar vi uppdrag från klienter inom ett stort spektrum av branscher där nyckelorden ofta är tillväxt eller förändring. Det handlar således ofta om industri, IT, telekom, tjänster, bygg, detaljhandel, fastighet och bank.

Gemensamt för dem är att de har behov av temporär kompetens. Men det betyder inte att kompetensen är mindre viktig Tillfälliga behov kan uppstå på grund av föräldravikariat, arbetstoppar, väntan på en permanent rekrytering eller ett projekt som gör att det krävs förstärkning på ekonomi- eller finansfunktionen.

Vi kan snabbt leverera konsulter med både specialist- och generalistkompetens inom:

 

 • Redovisning
 • Bokslutsarbete
 • IAS/IFRS
 • Financial Controlling
 • Business Controlling
 • Koncernredovisning
 • Ekonomistyrning
 • ERP-implementationer
 • Treasury
 • Cash Management
 • Kreditbedömning
 • Finans- & förvärvsfrågor
 • Strategiarbete

 

© Human Capital Group AB
Kungsgatan 5, 6tr, 111 43 Stockholm Telefon: 08-546 99 260 info@humancapital.se