Våra nätverk

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom rekrytering, bemanning, interim och executive search. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor.

Vår framgång beror till stor del på många och mångåriga goda relationer och ett gemensamt stort nätverk av människor och kompetenser.

Vi använder våra relationer för att skapa kompetensnätverk. I våra nätverk får vi själva och våra medlemmar möjlighet att utvecklas, utmanas, inspireras, utbyta erfarenheter, skapa nya relationer och nå bättre resultat!

Som medlem kommer du att få ta del av flera viktiga och för tiden aktuella seminarium.

Läs mer om nästa nätverksträff »
Vad kan du förvänta dig av våra nätverk?

I våra nätverk får du möjlighet att utöka ditt kontaktnät med chefer och ledare i samma befattning som du själv. Du får tillgång till andra människors erfarenhet och kompetens och kan i din tur inspirera dina nätverkskollegor med dina erfarenheter och din kompetens. Du skapar dig en möjlighet till ett kunskapsutbyte som kan ta din karriär, ditt ledarskap och ditt kunnande till nya högre mål.

Våra nätverksträffar kommer att vara en hybrid av fysiskt närvarande vid mötet och möjlighet till att medverka digitalt. Grupperna leds av professionella och erfarna nätverksledare som säkerställer värdet både under och mellan mötena. Våra nätverksledare är lika nyfikna och kunskapstörstande som ni är och söker ständigt efter nya möten och ny kunskap. Därför är också våra nätverk kostnadsfria!

Ämnen

Efter önskemål från nätverkets medlemmar bestäms ämnen som gruppen gemensamt ser möjlighet till kunskapsutbyte inom.

Externa talare bjuds in till ämnen som medlemmarna ser ett behov av att fördjupa sig inom och där nätverksledarna ser en möjlighet för nätverket att ta del av viktig information och kompetens.

Var hålls mötena?

NGS Groups lokaler på Kungsgatan 12 i Stockholm alternativt digitalt beroende på upplägg för det aktuella seminariet.

Hur många möten?

Varje nätverk möts 5-6 gånger under året men vi erbjuder även en plattform för frågeställningar, kunskapsutbyte mellan mötena och under tid för våra medlemmar. Däremellan kommer våra medlemmar alltid bjudas in till övriga seminarium och träffar som NGS Group erbjuder.

Grupper

Vi bygger nätverk inom de kategorier där vi ser störst nytta och vi har störst nätverk.

Nätverk för HR-Chefer

Vårt HR-Chefsnätverk vänder sig till dig som idag är HR Chef både inom offentlig och privat verksamhet. Nätverken kan komma att delas in i mindre grupper och anpassade efter medlemmarnas önskemål och våra rekommendationer. Exempel på detta kan vara konkurrerande verksamhet, offentlig eller privat.

Interima Chefer och Ledare

Syftet med detta nätverk är att du skall få utbyte med andra interima chefer och ledare. Därför vill vi att du har erfarenhet från minst ett tidigare uppdrag, så att du kan bidra i gruppen. Din inriktning spelar ingen roll, så länge som du varit chef eller ledare. Här är det just den interima chefs-/ledarrollen som deltagarna har gemensamt. Dessa träffar sker alltid fysiskt på plats i Stockholm.

Anmäl dig här nedan

Välkommen till oss! Låt oss växa tillsammans!

  Välj grupp

  Namn*

  Telefon*

  E-post*

  Titel*

  Ämnen du skulle vilja ha i framtida nätverksträffar

  Vid servering av mat, har du någon matallergi/specialkost?

  Jag bekräftar att jag har tagit del av Human Capitals integritetspolicy.

  Nätverksledare

  Våra nätverksledare kommer från ledande positioner i affärslivet, de är båda nätverkare av hög rang och ser själva nyttan och potentialen i att bygga starka och hållbara trådar av kontakter.

  Åsa Bergman Målbäck

  Åsa Bergman Målbäck
  Affärsområdeschef Interim Management

  076-113 45 54
  08-54699265
  Skicka e-post