Compliance officer till finansbolag i Stockholm

  • tagÖvrigt: Ekonomi/Finans

Ansök till jobbet

För vår kunds räkning söker vi dig som ska fungera som bolagets ”First line of defence” och vill arbeta med regelverksfrågor på ett finansbolag i Stockholm. I rollen kommer du se till att bolaget upprätthåller de regelverk som krävs och verka som projektledare för att regelefterlevnaden upprätthålls i organisationens olika avdelningar. Du kommer att agera spindeln i nätet och arbeta nära med VD och ledningsgruppen. Tjänsten har placering strax norr om Stockholm.

Din utmaning

• Säkerställa att bolaget upprätthåller och efterföljer de regelverk som krävs för att driva bolagets verksamhet
• Projektledare vid genomförandet av nödvändiga förändringar för att säkerställa regelefterlevnad
• Vara delaktig på Compliancemöten månadsvis tillsammans med VD och compliancefunktionen
• Vara delaktig på Riskmöten kvartalsvis tillsammans med VD och riskfunktionen.
• Läsa och gå igenom mötesprotokoll samt kvartalsrapporter från Risk och Compliance.
• Vid eventuella rekommendationer eller förbättringsförslag uppdatera dessa och säkerställ att de efterföljs
• Övervaka och uppdatera instruktioner, rutiner och reglemente bl a i bolagets regelbok, intranät och hemsida så att de är uppdaterade och efterföljs
• Gå igenom, läsa och årligen uppdatera lämpliga dokument årsvis fördelat över årets kvartal.
• Stämma av och förbereda tillsammans med funktioner inom bolaget samt konsulter inför eventuella framtida uppdateringar och nya regelverk

Din bakgrund

• Ekonomiutbildning och/eller Juristutbildning från Universitet/Högskola
• Erfarenhet av juridiskt arbete, gärna hos finansiellt bolag
• Ett par års erfarenhet av regelverksfrågor, helst inom compliance
• Viktiga personliga egenskaper är att du är noggrann, driven och nyfiken
• Erfarenhet och/eller kunskap om regelverken AML4, MiFID II, GDPR samt IDD

Din ansökan

Skicka gärna in ditt CV till oss på Human Capital redan idag då intervjuer sker löpande. För mer information vänligen kontakta Max Hedgren på max.hedgren@humancapital.se

Om företaget

Vi på Human Capital är specialister på rekrytering och interimslösningar av juridik- och ekonomitjänster sedan 2006. Det innebär att vi både har lång erfarenhet och ett brett nätverk med över 9500 intervjuade kandidater och 2500 tillsatta positioner, både för anställning och interimslösningar. Vi arbetar mot 50% av OMX30, men vi arbetar även mot mindre onoterade bolag.

Kontakt

Max Hedgren
E-post: max.hedgren@humancapital.se