Human Capital i ny skepnad

För att kunna möta efterfrågan på marknaden breddar Human Capital nu sitt erbjudande. Framgent kommer verksamheten stå på tre ben; rekrytering, interim för specialister och den nya satsningen Interim Management. Samtidigt kompetensförstärker bolaget och välkomnar ett flertal nya kollegor med gedigen erfarenhet från branschen.

Det har hänt mycket för Human Capital under kort tid. I våras tillträdde Malin Brolin som VD. Ett känt ansikte för många av oss inom NGS Group, då Malin tidigare arbetat i roller som verksamhetschef och affärsområdesansvarig i två av koncernens andra dotterbolag.

– Med över 20 års erfarenhet från branschen och närmare tio år inom NGS koncernen, ser jag nu fram emot att få utveckla Human Capitals affär för att möta den ökade efterfrågan vi ser från våra kunder. Det kommer bland annat att omfatta nya kompetensområden inom våra befintliga tjänster, som rör rekrytering och interim för specialister. Utöver det kompletterar vi vårt tjänsteutbud med ett tredje ben; Interim Management. Detta är vi redan i gång med och något som jag ser mycket fram emot att fullt ut se resultatet av, berättar Malin.

Ökad efterfrågan skapar nya möjligheter

Human Captial har sedan starten 2006 framgångsrikt arbetat med rekrytering och interimstjänster av specialister inom framförallt ekonomi och finans. De senaste årens starka konjunktur tillsammans med ändrade mönster på arbetsmarknaden har skapat en ökad och bredare efterfrågan på Human Capitals tjänster. Bland annat utvecklas specialistområdet att innefatta HR, Ekonomi, Inköp, Marknad- och kommunikation samt allmänna administrativa roller. Dessutom kompletteras Human Capitals erbjudande att även omfatta extern kompetens för ledande befattningar.

– De senaste årens kompetensbrist har gjort att arbetsmarknaden förändras i grunden, både vad gäller sättet vi hittar och rekryterar kompetens, men också hur företag nyttjar och säkerställer tillgång till kompetens. Även om tillsvidareanställningar fortfarande är vanligast, ser vi i högre uträckning att många väljer att använda sig av konsulter för kortare såväl som för längre uppdrag och till både specialist- och ledarroller, förklarar Malin.

– Human Capital kommer även att kunna vara en flexibel partner nu när vi står inför lite mer osäkra tider, redo att möta flera olika typer av behov hos våra kunder. Det blir mer som ett partnerskap med kunden, oberoende på vilken fas kunden är i, oavsett om de vill anställa eller ta in någon interimt kan vi lösa deras behov, fortsätter hon.

Nätverk som en central del

Att bredda Human Capitals erbjudande ser Malin stor potential i samtidigt som hon också ser ökade möjligheter till ett mer relationsorienterat tillvägagångsätt, där hon lyfter fram vikten av att arbeta långsiktigt och proaktivt med både kunder och kandidater.

– För att växa inom det här området tror vi fortsatt på kvalitetssäkrade tempofyllda processer och noggranna urval – något som Human Capital alltid varit duktiga på. För att uppfylla vår vision om att bli en aktör att räkna med och en viktig spelare för våra samarbetspartners, ställer detta ännu större krav på att vara framåtlutande och närvarande när möjligheter till rätt matchning uppstår, berättar hon vidare.

Utöver Malins engagemang som VD för Human Capital är hon också initiativtagare och nätverksledare för NGS Groups olika kompetensnätverk, tillsammans med sin kollega Åsa Bergman Målbäck, affärsområdesansvarig för Interim Management på Human Capital.

– Även om hela branschen går mot digitalisering och också vi inom NGS koncernen arbetar aktivt med att digitalisera våra processer, ser vi det mänskliga mötet som viktigare än någonsin. För oss, som arbetar med att se och föra samman människor i syfte att skapa ökad och gemensam framgång – är nätverkandet centralt, berättar Åsa.

NGS Groups kompetensnätverk är även en möjlighet för samarbete och kunskapsutbyte över bolagsgränserna, något som både Åsa och Malin är övertygade kommer skapa synergier för alla inblandande.

– I våra nätverk får vi själva och våra medlemmar möjlighet att utvecklas, utmanas, inspireras, utbyta erfarenheter, skapa nya relationer och nå bättre resultat. Ett initiativ som ligger helt i linje med NGS idé om att vara en samlingsplats för kompetens och som visar på hur vi aktivt arbetar för att utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder, avslutar Malin.

Varmt tack Malin och Åsa – kul att ha er, ert engagemang och driv här hos oss. Extra roligt att även få hälsa Malin välkommen åter inom NGS koncernen!