Human Capital och Qsearch erbjuder en fullservicelösning med fokus på det personliga mötet

Stefan

Qsearch – det välrenommerade rekryteringsföretaget inom försäkring – är det senaste tillskottet i NGS Group, koncernen vilken Human Capital ingår i. Framåt kommer bolagen arbeta sida vid sida som systerbolag. Stefan Otterbeck, VD och medgrundare av Qsearch, tar över rodret för Human Capital tillsammans med Qsearchs delägare Helena Pettersson. För kunderna innebär det ett stort mervärde när erbjudandet breddas och bolagen tillsammans kan erbjuda en fullservicelösning inom rekrytering, search och interim.

Med gedigen erfarenhet inom rekrytering var Stefan en av två som år 2006 grundade Qsearch efter att ha funnit en marknadsöppning i rekrytering av ledare och specialister inom försäkringsbranschen. Resten är historia. Qsearch är idag en väletablerad rekryteringsaktör inom försäkring, och tar snabbt ny mark även inom bank och finans.

NGS Group växer inom rekrytering och interim inom privat sektor, både organiskt och genom förvärv. Med bolagen Qsearch och Human Capital breddas erbjudandet ännu mer, och tillsammans kan de erbjuda mervärde för kunderna och skapa synergieffekter i varje uppdrag.

Tilltalar fler kunder

– Qsearch är nischade inom rekrytering av specialister och ledare inom bank, försäkring och finans. En av våra paradgrenar på Qsearch är att vi även erbjuder Second Opinion och fördjupade personbedömningar av slutkandidater. Där arbetar vi med personlighetskartläggning för att bedöma personlighet, kapacitet och färdighet, berättar Stefan.

– Tillsammans kan vi tilltala och hjälpa betydligt fler kunder än var för sig. Vi kommer även att kunna erbjuda interimslösningar. Det finns tillfällen då våra kunder av olika anledningar inte vill anställa en person, utan behöver få in någon tillfälligt, exempelvis vid föräldraledighet eller när vi står inför att påbörja en rekrytering av en nyckelposition, och den som haft rollen tidigare hunnit sluta. Ibland tar en rekrytering två till tre månader att genomföra, då kan det finnas ett tillfälligt behov av att få in en person som fyller den skarven.

En bred och kraftfull researchfunktion

Qsearch kommer tillsammans med Human Capital att kunna erbjuda en helhetslösning och fungera som en fullserviceleverantör – för rekrytering av ledare och specialister inom bank, och därtill rekrytering och interimslösningar av ekonomitjänster.

– Vi kommer att kunna erbjuda en bredare och mer kraftfull researchfunktion då båda våra verksamheter består av experter inom olika specialistområden. Vi får också en större bredd vad gäller nätverk eftersom både Human Capital och Qsearch har breda kontaktnät och relevanta kandidatbanker, vilket innebär att vi kan tipsa varandra om de allra bästa kandidaterna. Det är otroligt värdefullt i vår bransch, som till stor del bygger på att ha ett väl upparbetat nätverk.

Stefan berättar också att det finns en styrka i att de som jobbar inom respektive bolag har en gedigen erfarenhet av att jobba inom området och därför förstår kundernas behov.

– För oss behöver man inte förklara vad respektive roll innebär, det är vi specialister på. Vi vet därmed vilka som är duktiga inom respektive områden. Tack vare vårt stora och breda nätverk kan vi snabbt identifiera och pinpointa personer som har en lämplig bakgrund utifrån den kravprofil kunden har.

Stefan ser fram emot att stå under samma tak med de nu två bolagen han leder, och ser fram emot att ta tillvara på den stora potentialen med att växa tillsammans.

– Human Capital har en snabb och effektiv process, som för den sakens skull inte tummar på kvaliteten, medan Qsearch har en process där hantverket bygger på personliga relationer, nätverk och rekommendationer från personer som kan våra specialistområden. Här ser vi utrymme att korsbefrukta våra processer efter enskilda kunders behov.

Stefan pratar vidare om kärnan i verksamheten och trycker på vikten av gemensamma grundpelare.

– En väldigt viktig del i vår syn på rekrytering är att vi tror på hantverket och det personliga mötet, framför allt genom att sätta fokus på matchningen, företagskulturen och personligheten. Human Capital och NGS Group matchar det vi på Qsearch står för – kvalitet, trovärdighet och respekt. Det vi i grund och botten jobbar med är människor. Vi delar samma DNA i det att vi alla jobbar med samhällsviktiga tjänster; bank och finans är som man säger smörjmedlet i samhällsstrukturen, och så även försäkring.