Interimslösningar med kvalificerade chefer och ledare

Välkommen till oss! Berätta hur vi kan hjälpa dig, så börjar vi där. Vi är inte branschbundna och arbetar både med den privata såväl som den offentliga sektorn. Vårt nätverk består av många erfarna interims chefer/ledare med olika expertisområden som CEO, CFO, HR-chef, Inköpschef, CIO, Marknads- och kommunikationschefer, förändringsledare, enhetschefer, verksamhetschefer och många fler. Gemensamt för dem alla är att de är mycket duktiga på att leda andra.

Vår process

1. Ett första samtal – Vi tar ett första samtal där ni beskriver er situation och där vi tillsammans pratar om vilka förväntningar ni har, hur ni tänkt er den interima lösningen och praktiska saker som längd på uppdrag etc.

2. Kravprofil – Tillsammans diskuterar vi fram en kravprofil. Vi hjälper er gärna med analys och strategi.

3. Search och intervju – Search utförs både i vårt befintliga nätverk, men även genom tips av oss kända personer.

4. Kandidatpresentation – Vi presenterar för er de handplockade interim konsulter som intervjuats av oss och som matchar uppdraget bäst.

5. Referenstagning och kontroll – När ni valt ut den bäst lämpade interim konsulten säkerställer vi att hen har F-skattsedel, företagsförsäkring och bra referenser. Vi genomför i vissa fall även tester och bakgrundskontroller.

6. Uppdraget startar – Regelbunden avstämning med både er som kund och naturligtvis också med konsulten under hela uppdraget.

7. Avslut – Avstämning med en sammanfattning av uppdraget tillsammans med er och konsulten.

Är du intresserad av att anlita en interim chef?