Coachning för dig som interim chef och ledare

Du som arbetar som interimschef via oss får alltid möjligheten till stöd i ditt uppdrag. Det är självklart frivilligt men brukar vara väldigt uppskattat av våra konsulter. Hör av dig till oss så ser vi till att boka in ett första möte med någon av våra coacher. Vi matchar dig med den coach som passar bäst för din nuvarande utmaning.

 • Ann-Sofie Lundmark

  Ann-Sofie Lundmark

  Grundare av Brinkegruppen, Interim HR-chef samt coach och samtalsterapeut.

  Ann-Sofie har över 20 års erfarenhet inom HR-området huvudsakligen som HR-chef men också som rekryteringschef, konsultchef och utbildningsprojektledare. Hon har arbetet brett med uppdrag i större internationella organisationer, såväl som mindre entreprenörsföretag, i roller som krävt både strategiskt ansvar och operativt kunnande.

  Parallellt med detta har hon arbetat med uppdrag som chefscoach och med utveckling av ledningsgrupper, karriärcoach, samtalsterapeut för individer och grupper samt som stöd för kvinnor i skyddat boende.

  I grunden har hon en universitetsexamen inom HR från Stockholms universitet, vilken hon sedan kompletterat med en samtalsterapeututbildning – steg 1, inom KBT, ACT och systemteori.

 • Camilla Bjuggren

  Camilla Bjuggren

  Camilla är coach och personalvetare med erfarenhet av både operativt och strategiskt förändringsarbete. De senaste 10 åren har hon drivit egen coachverksamhet samt arbetat som HR- och management konsult hos företag som t.ex Otsuka Pharma och Disney, med ledarskap, medarbetarskap, engagemang och utveckling som fokus. Arbetet har inneburit ansvar för förändringsledning, kommunikation, projektledning, samt organisationsutveckling. Coaching och support till VD, ledningsgrupper, teamledare och medarbetare har varit dagliga inslag i arbetet.

  Camilla bidrar till att skapa en positiv atmosfär där ledare och medarbetare coachas till ett medarbetarskap där kärnan är att leda sig själva och inspirera andra att göra detsamma. Hennes förmåga att bygga förtroende och samverka med både ledningsgrupper, medarbetare och kunder medverkar till ett långsiktigt, hållbart och kreativt företagsklimat. Hon har en bred kompetens inom ledarskap och organisatoriskt förändringsarbete.

  Camilla bidrar med att bygga starka relationer mellan människor i team så att företaget lyckas med sitt utvecklingsarbete och uppnå bestående förändringar, dvs att få individ och grupp att gå från ord till handling.

 • Karin Jordås

  Karin Jordås

  Karin är en erfaren ledare och diplomerad coach som stöttar grupper och utvecklar individer till framgång.

  Med hennes långa chefserfarenhet har hon varit med om de flesta situationer, inklusive krishantering och mediaerfarenhet. Karin har arbetat på skola som lärare och rektor, på myndighet och som generalsekreterare för en NGO. Organisationen hade det privata näringslivet som uppdragsgivare och där ledde hon organisationen internationellt med krav på uppskalning och samstämmighet.

  Karin arbetar lösningsinriktat som coach med konkreta verktyg och djupare frågor för reflektion.

 • Anette Borggren Halvorsen

  Anette Borggren Halvorsen

  Anette har lång erfarenhet av att coacha och utbilda ledare inom ledarskap, kommunikation, samspel och affärsmannaskap.

  Hon har varit Partner & Senior konsult på ett internationellt utbildningsföretag i över 20 år och har själv arbetat med försäljning, varit chef/ledare, varit kundansvarig för större kunder samt arbetat med design och genomförande av olika utbildningsuppdrag.

  Anette driver idag ett eget företag där hon i huvudsak fokuserar på ledarutveckling, aktivt medarbetarskap, teamutveckling samt coaching till chefer och specialister. Hon arbetar även deltid på ett försäkringsbolags HR avdelning i rollen som Leadership & Culture Manager.

  Anette brinner för att bidra till individer och gruppers utveckling och på så sätt också bidra till företag och organisationers framgång.

 • Kerstin Lindvall-Duffy

  Kerstin Lindvall-Duffy

  Kerstin har 30 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete inom flera olika branscher och främst inom Bank och Finans. I sin roll som HR Chef har Kerstin framgångsrik erfarenhet av att coacha chefer och HR medarbetare.

  Kerstin har sedan drygt 20 år varit HR Chef på SEB och i den rollen haft chefsansvaret för mellan 10-20 HR Business Partners. I sin roll som HR Chef har hon drivit frågor såsom ledarutveckling, talangutveckling, organisationsutveckling med både neddragning och expansion, kompensationfrågor och arbetsrätt. Hon har hela tiden verkat för att HR skall vara en del av affären och nära kopplat HR-aktiviteter till affärsverksamheten. Kerstin har också genomfört säkerhetsprövningssamtal med chefer och medarbetare. Under drygt 10 år har hon även varit konsult och då arbetar med chefsrekrytering för svenskt näringsliv.

  Kerstins utbildningsbakgrund är Socionomexamen- P-linjen , Juridik och Styrelseakademien och ett stort antal interna kurser.

 • Jimmy Axdorff

  Jimmy Axdorff

  Jimmy är civ ek vid Stockholms Universitet och började sin yrkesbana som Trainee inom Axel Johnson. Han är en erfaren senior managementkonsult med över 25 år i företagsledande positioner, bl. a. som VD för ett fastighetskonsultbolag.

  Jimmy har förmågan att bidra till att skapa trygghet och struktur i komplexa miljöer där det gäller att hitta kärnan i uppdraget. Med stor erfarenhet av de affärskritiska delarna i affärsplanen har han en förmåga att hjälpa organisationer att fokusera och prioritera.

  Jimmy har coachat flera chefer genom att bidra med förenkling av det komplicerade och reflektion på uppdraget med fokus på det man själv kan påverka.