Coachning för dig som interim chef och ledare

Du som arbetar som interimschef via oss får alltid möjligheten till stöd i ditt uppdrag. Det är självklart frivilligt men brukar vara väldigt uppskattat av våra konsulter. Hör av dig till oss så ser vi till att boka in ett första möte med någon av våra coacher. Vi matchar dig med den coach som passar bäst för din nuvarande utmaning.

 • Karin Jordås

  Karin Jordås

  Karin är en erfaren ledare och diplomerad coach som stöttar grupper och utvecklar individer till framgång.

  Med hennes långa chefserfarenhet har hon varit med om de flesta situationer, inklusive krishantering och mediaerfarenhet. Karin har arbetat på skola som lärare och rektor, på myndighet och som generalsekreterare för en NGO. Organisationen hade det privata näringslivet som uppdragsgivare och där ledde hon organisationen internationellt med krav på uppskalning och samstämmighet.

  Karin arbetar lösningsinriktat som coach med konkreta verktyg och djupare frågor för reflektion.

 • Kerstin Lindvall-Duffy

  Kerstin Lindvall-Duffy

  Kerstin har 30 års erfarenhet av ledningsgruppsarbete inom flera olika branscher och främst inom Bank och Finans. I sin roll som HR Chef har Kerstin framgångsrik erfarenhet av att coacha chefer och HR medarbetare.

  Kerstin har sedan drygt 20 år varit HR Chef på SEB och i den rollen haft chefsansvaret för mellan 10-20 HR Business Partners. I sin roll som HR Chef har hon drivit frågor såsom ledarutveckling, talangutveckling, organisationsutveckling med både neddragning och expansion, kompensationfrågor och arbetsrätt. Hon har hela tiden verkat för att HR skall vara en del av affären och nära kopplat HR-aktiviteter till affärsverksamheten. Kerstin har också genomfört säkerhetsprövningssamtal med chefer och medarbetare. Under drygt 10 år har hon även varit konsult och då arbetar med chefsrekrytering för svenskt näringsliv.

  Kerstins utbildningsbakgrund är Socionomexamen- P-linjen , Juridik och Styrelseakademien och ett stort antal interna kurser.

 • Jimmy Axdorff

  Jimmy Axdorff

  Jimmy är civ ek vid Stockholms Universitet och började sin yrkesbana som Trainee inom Axel Johnson. Han är en erfaren senior managementkonsult med över 25 år i företagsledande positioner, bl. a. som VD för ett fastighetskonsultbolag.

  Jimmy har förmågan att bidra till att skapa trygghet och struktur i komplexa miljöer där det gäller att hitta kärnan i uppdraget. Med stor erfarenhet av de affärskritiska delarna i affärsplanen har han en förmåga att hjälpa organisationer att fokusera och prioritera.

  Jimmy har coachat flera chefer genom att bidra med förenkling av det komplicerade och reflektion på uppdraget med fokus på det man själv kan påverka.