Interimslösningar med kvalificerade chefer och ledare

Välkommen till oss! Berätta hur vi kan hjälpa dig, så börjar vi där. Vi är inte branschbundna och arbetar både med den privata såväl som den offentliga sektorn.

Vårt nätverk består av många erfarna interims chefer/ledare med olika expertisområden som CEO, CFO, HR-chef, Inköpschef, CIO, Marknads- och kommunikationschefer, förändringsledare, enhetschefer, verksamhetschefer och många fler. Gemensamt för dem alla är att de är mycket duktiga på att leda andra.

Vår process

1

Ett första samtal

Vi tar ett första samtal där ni beskriver er situation och där vi tillsammans pratar om vilka förväntningar ni har, hur ni tänkt er den interima lösningen och praktiska saker som längd på uppdrag etc.

2

Kravprofil

Tillsammans diskuterar vi fram en kravprofil. Vi hjälper er gärna med analys och strategi. Vi kan bidra med målsättning och avgränsning av uppdraget, så att det blir tydligt vad interimschefen skall uppnå och lättare för er att mäta framgången.

3

Search och intervju

Search utförs i vårt befintliga nätverk, våra databaser, men även genom tips av oss kända personer. Alla intressanta kandidater genomgår en intervju, med kravprofilen som bas.

4

Kandidatpresentation

Vi presenterar för er de handplockade interimschefer som intervjuats av oss och som matchar uppdraget bäst.

5

Referenstagning och kontroll

När ni valt ut den bäst lämpade interimschefen säkerställer vi att hen har F-skattsedel, företagsförsäkring och goda referenser. Vi genomför i vissa fall även tester och bakgrundskontroller.

6

Uppdraget startar

Regelbunden avstämning med både er som kund och naturligtvis också med konsulten under hela uppdraget. Interimschefen erbjuds en coach under uppdraget, liksom regelbundet nätverkande med andra interimschefer i vårt nätverk.

7

Avslut

Avstämning med en sammanfattning av uppdraget tillsammans med er och konsulten.

Är du intresserad av att anlita en interim chef?