CV & resuméstruktur

Din CV är ett verktyg med ett syfte: att hjälpa dig nå en intervju. Den skall presentera dig i det bästa tänkbara ljuset och övertyga en potentiell arbetsgivare att du har det som krävs för denna specifika roll.


Tips & råd

  • Undersökningar visar att arbetsgivaren hellre skannar än läser CV:n så var säker på att skapa nyfikenhet.
  • Fokusera på arbetsgivarens behov, inte dina egna. Föreställ dig den perfekta kandidaten för detta jobb – och skriv din CV därefter. Se till att den täcker in alla aspekter och visar vad du lyckats uppnå och vad du kan erbjuda.
  • Håll din CV så kort och relevant det bara går. Korta och direkta meningar, undvik repetitioner. Säkra att den pekar mot att detta skulle vara ett logiskt nästa steg i din karriär.
  • Dela gärna upp din CV i sektioner, till exempel personlig information, kvalifikationer, tidigare anställningar, intressen och så vidare. Personlig information inkluderar ditt namn, fullständig adress, telefonnummer samt e-post.
  • Under kvalifikationer listar du både akademiska och icke-akademiska examina, utbildningar och kurser i kronologisk ordning.
  • Arbetslivserfarenhet ska börja med ditt senaste jobb och inkludera dina ansvarsområden samt start och slutdatum.
  • Referenser behöver inte vara inkluderade i din CV. Referenstagningar blir en senare fråga utifrån det aktuella jobbets förutsättningar.
  • Var noga med att kontrollera din CV noggrant innan du skickar in den. Inte bara stavning och disposition utan även för att känna av att det klart och tydligt representerar dig, att innehållet är relevant och att den kommer att leda till att arbetsgivaren vill veta mer.

Referenser

Innan du blir placerad på ett uppdrag eller en permanent tjänst, behöver du förse din konsult på Human Capital med kopior på skriftliga referenser och kontaktinformation till de referenser som du har.

Läs guiden