Intervjuguide

Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat. Syftet med den här guiden är att ge dig de bästa råden så att du kan genomföra en så lyckad intervju som möjligt.


Steg 1 – Förberedelse

Vikten av förberedelse kan inte nog betonas – det är väsentligt för en lyckad intervju. Ju bättre förberedd du är desto mer självsäker kommer du att vara.

Grunderna
Innan din intervju, se till att du vet följande:

 • Exakt tid och plats för intervjun, hur du tar dig dit, parkeringsmöjligheter och hur lång tid det tar att ta sig dit.
 • Intervjuarens korrekta titel och uttal av hans eller hennes fullständiga namn.
 • Särskilda uppgifter om företaget – dess historia, finansiella ställning, uppdrag och marknader. Hemsidan är ofta en utmärkt källa för den här typen av information. Enkla sökningar på internet kan också avslöja information som inte visas på bolagets hemsida.
 • Fakta och siffror om din nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Uppdatera dig kring detta eftersom du förväntas veta mycket om ett företag som du tidigare har arbetat på.

Klädsel
Klä dig professionellt, det är alltid bättre att komma överklädd än underklädd. Bär inte i fritidskläder även om du vet att det är företagets policy.

Gå igenom ditt CV och arbetsbeskrivningen
Granska ditt CV så att du är beredd på att svara på frågor kring det du har uppgivit. Var beredd på att använda relevanta exempel från din karriär eller privatliv som styrker din kunskap och kompetens. Se också över arbetsbeskrivningen och den nyckelkompetens som efterfrågas för rollen. Förbered konkreta exempel på hur du har kommit i kontakt med liknande uppgifter.

Frågor att ställa till intervjuaren
Kom ihåg att en intervju är en dubbelriktad process. Intervjuaren kommer att försöka avgöra om du är rätt person för rollen. Samtidigt bör du försöka avgöra huruvida den tilltänkta arbetsgivaren kommer att ge dig den karriärutveckling och utmaning som du söker.

Några frågor du kan ställa:

 • Varför har tjänsten blivit tillgänglig? Är det någon som slutat eller är det en helt ny tjänst?
 • Vilka möjligheter finns för vidare utbildning – för att främja såväl personlig som karriärsrelaterad utveckling?
 • Vilka planer har företaget för framtida utveckling?
 • Hur kommer det sig att du sökte dig till företaget?

Steg 2 – Intervjun

Under intervjun kommer dina styrkor och svagheter att bedömas. Dessutom så kommer särskilda personliga egenskaper såsom attityd, ambition, stabilitet och motivation med största sannolikhet att prövas.

Råd och tips för en lyckad intervju:

Att göra ett bra första intryck

 • Se till att vara på plats i tid eller några minuter för tidigt. Sen ankomst till en intervju är oförlåtligt. 
 • Hälsa på intervjuaren och tacka för att denne har tagit sig tid.
 • Låt intervjuaren sätta nivån/tonen på intervjun och försök sen följa den.

Kroppsspråk

 • Skaka hand ordentligt. 
 • Vänta med att sätta dig till dess att du erbjuds att slå dig ner.
 • Sitt upprätt i stolen och se pigg och intresserad ut hela tiden.
 • Var så karismatisk som möjligt, det är mycket viktigt att du visar din sociala kompetens under intervjun.
 • Var en god lyssnare och en god talare.
 • Le och håll ögonkontakt.

Marknadsför dig själv

 • Beskriv dina meriter på ett tydligt och kortfattat sätt, och hur de kan tillämpas i den aktuella tjänsten.
 • Tala som att du är fast besluten om att få jobbet ni diskuterar. Stäng aldrig dörren för en möjlighet. Det är bättre att vara i en position där du kan välja mellan ett antal erbjudanden – snarare än bara ett.
 • Undvik att fråga om lön, semester och bonusar i den inledande intervjun om du inte är säker på att intervjuaren vill anställa dig. Du bör dock veta ditt marknadsvärde, så var beredd på att ange ditt löneanspråk om du får frågan.

Kompetensbaserad intervju

Organisationer använder sig alltmer av denna teknik för att standardisera intervjuförfaranden. Kompetensbaserade intervjuer (ibland även kallade beteendemässiga intervjuer) fokuserar på den kärnkompetens som behövs för att lyckas i en roll, bl.a. kunskap, färdigheter, förmåga, eller andra personliga egenskaper.

Du kommer få ge specifika exempel på tidigare situationer eller övningar som förklarar din kompetens inom vissa områden. Du måste ge genomtänkta svar och få med så mycket detaljer som möjligt som är relevanta för den position du blir intervjuad för.

Exempel på kompetens-baserade frågor:
Ge mig ett exempel på när du var tvungen att arbeta mot en viktig deadline.

 • Var tidsramarna rimliga?
 • Vad gjorde du för att säkerställa att tidsfristen hölls?
 • Hur skulle du organisera ditt arbete annorlunda nästa gång?

Beskriv senaste gången du missade en deadline.

 • Varför hände det?
 • Vilket ansvar tog du för det inträffade?
 • Vad gjorde du för att försöka lösa problemet?Ge mig ett exempel på när du var tvungen att stödja andra i ett team.
 • Varför behövde de stöd?
 • Vad gjorde du för att stödja dem?
 • Hjälpte ditt stöd till att förändra saker och ting
 • Beskriv ett tillfälle när du hade svårt att arbeta med ett team.
 • Vad orsakade problemet?
 • Hur svarade du på problemet?
 • Vad blev resultatet?

Berätta om ett tillfälle där du kunde förutse ett problem.

 • Hur visste du att problemet var sannolikt att uppstå?
 • Vad gjorde du?
 • Hur bra var din åtgärd?

Ge mig ett aktuellt exempel på när du har upplevt ett bakslag.

 • Beskriv situationen. Hur reagerade du på problemet?
  Du måste också vara beredd att svara på mer traditionella intervjufrågor som:
 • Varför valde du just din karriär/ inriktning?
 • Vilken typ av roll är det du söker?
 • Varför skulle du vilja arbeta för denna organisationen?
 • Vad intresserar dig med vår produkt/ tjänst?
 • Vad tror du avgör en persons framgång inom ett företag?
 • Hur ser din karriär ut fem år från nu?
 • När var din senaste lönerevision?
 • Vilken ledarstil tycker du att en bra chef ska ha?
 • Vilket av dina tidigare jobb har du uppskattat mest och varför?
 • Vad har du gjort som visar på initiativ i din karriär?
 • Vilka är dina svagheter och styrkor?
 • Är du villig att flytta?
 • Vilka är dina fritidsintressen?
 • Vad innebär ”teamwork” för dig?

Steg 3 – Avsluta intervjun

Om du är intresserad av tjänsten, fråga om nästa intervju. Om intervjuaren erbjuder dig tjänsten och du vill ha den, acceptera erbjudandet direkt. Om du behöver tid för att tänka genom saken, be då artig om att få den tiden och bestäm ett datum för när du ska återkomma med ett definitivt besked.

Ge inte upp hoppet bara för att inget erbjudande ges eller särskild lön diskuteras. Intervjuaren vill förmodligen rådgöra med kollegor eller intervjua de andra kandidaterna innan beslut fattas.

Tacka intervjuaren för tiden med dig.

Efter intervjun
Om du ombeds komma tillbaka för en andra intervju, gör dig beredd att svara på ytterligare frågor om både dig själv och ditt CV. Efter framgångsrika intervjuer som resulterar i ett jobberbjudande kommer din konsult att guida dig genom de sista stegen i processen; att förhandla erbjudandet mellan dig och arbetsgivaren.

Slutligen

Vi hoppas att vår intervjuguide har gett er en inblick i hur man lyckas på intervjun. Om du har några frågor angående någon del av intervjun är du välkommen att kontakta din konsult på Human Capital.

Slutligen, ring din konsult och ge feedback så snart du kan efter intervjun. Konsulten kommer att vilja tala med dig innan sitt samtal med intervjuaren.