Intervjuguide

Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat. Syftet med den här guiden är att ge dig de bästa råden så att du kan genomföra en så lyckad intervju som möjligt.


Steg 1 – Förberedelse

Vikten av förberedelse kan inte nog betonas – det är väsentligt för en lyckad intervju. 

Grunderna
Innan din intervju, se till att du vet följande:

 • Exakt tid och plats för intervjun, hur du tar dig dit, parkeringsmöjligheter och hur lång tid det tar att ta sig dit.
 • Intervjuarens korrekta titel och uttal av hans eller hennes fullständiga namn.
 • Särskilda uppgifter om företaget – dess historia, finansiella ställning, uppdrag och marknader. Hemsidan är ofta en utmärkt källa för den här typen av information.
 • Fakta och siffror om din nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Uppdatera dig kring detta eftersom du förväntas veta en del om ett företag som du tidigare har arbetat på.

Gå igenom ditt CV och arbetsbeskrivningen
Granska ditt CV så att du är beredd på att svara på frågor kring det du har uppgivit. Var beredd på att använda relevanta exempel från din karriär eller privatliv som styrker din kunskap och kompetens. Se också över arbetsbeskrivningen och den nyckelkompetens som efterfrågas för rollen. 

Frågor att ställa under intervjun
Kom ihåg att en intervju är en dubbelriktad process. Personen som intervjuar dig kommer att försöka avgöra om du är rätt person för rollen. Samtidigt bör du försöka få en uppfattning om arbetsgivaren och om rollen kommer att ge dig den karriärutveckling och utmaning som du söker.

Några frågor du kan ställa:

 • Varför har tjänsten blivit tillgänglig? Är det någon som slutat eller är det en helt ny tjänst?
 • Vilka möjligheter finns för vidare utbildning – för att främja såväl personlig som karriärsrelaterad utveckling?
 • Vilka planer har företaget för framtida utveckling?

Steg 2 – Intervjun

Under intervjun kommer dina styrkor och svagheter att bedömas. Dessutom så kommer särskilda personliga egenskaper såsom ambition, stabilitet och motivation med största sannolikhet att prövas.

Råd och tips för en lyckad intervju:

Att göra ett bra första intryck

 • Se till att vara på plats i tid eller några minuter för tidigt. 
 • Hälsa på intervjuaren och tacka för att denne har tagit sig tid.
 • Låt intervjuaren sätta nivån/tonen på intervjun och försök sen följa den.

Marknadsför dig själv

 • Beskriv dina meriter på ett tydligt och kortfattat sätt, och hur de kan tillämpas i den aktuella tjänsten.
 • Undvik att fråga om lön, semester och bonusar i den inledande intervjun om du inte är säker på att intervjuaren vill anställa dig. Du bör dock vara beredd på att ange ditt löneanspråk om du får frågan.

Kompetensbaserad intervju

Organisationer använder sig alltmer av denna teknik för att standardisera intervjuförfaranden. Kompetensbaserade intervjuer (ibland även kallade beteendemässiga intervjuer) fokuserar på den kärnkompetens som behövs för att lyckas i en roll, bl.a. kunskap, färdigheter, förmåga, eller andra personliga egenskaper.

Du kommer få ge specifika exempel på tidigare situationer eller övningar som förklarar din kompetens inom vissa områden. Du måste ge genomtänkta svar och få med så mycket detaljer som möjligt som är relevanta för den position du blir intervjuad för.

Exempel på kompetens-baserade frågor:

Ge mig ett exempel på när du var tvungen att arbeta mot en viktig deadline.

 • Var tidsramarna rimliga?
 • Vad gjorde du för att säkerställa att tidsfristen hölls?
 • Hur skulle du organisera ditt arbete annorlunda nästa gång?

Beskriv senaste gången du missade en deadline.

 • Varför hände det?
 • Vilket ansvar tog du för det inträffade?
 • Vad gjorde du för att försöka lösa problemet?

Beskriv ett tillfälle när du hade svårt att arbeta med ett team.

 • Vad orsakade problemet?
 • Hur svarade du på problemet?
 • Vad blev resultatet?

  Du måste också vara beredd att svara på mer traditionella intervjufrågor som:
 • Varför valde du just din karriär/ inriktning?
 • Vilken typ av roll är det du söker?
 • Varför skulle du vilja arbeta för denna organisationen?
 • Vad intresserar dig med vår produkt/ tjänst?
 • Hur ser din karriär ut fem år från nu?
 • Vilken ledarstil tycker du att en bra chef ska ha?
 • Vilket av dina tidigare jobb har du uppskattat mest och varför?
 • Vad har du gjort som visar på initiativ i din karriär?
 • Vilka är dina svagheter och styrkor?

Steg 3 – Avsluta intervjun

Om du är intresserad av tjänsten, fråga om nästa intervju. Om intervjuaren erbjuder dig tjänsten och du behöver tid för att tänka genom saken, be då om att få den tiden och bestäm ett datum för när du ska återkomma med ett definitivt besked.

Efter intervjun
Om du ombeds komma tillbaka för en andra intervju, gör dig beredd att svara på ytterligare frågor om både dig själv och ditt CV. Efter framgångsrika intervjuer som resulterar i ett jobberbjudande kommer din konsult att guida dig genom de sista stegen i processen; att förhandla erbjudandet mellan dig och arbetsgivaren.

Slutligen

Vi hoppas att vår intervjuguide har gett er en inblick i hur man lyckas på intervjun. Om du har några frågor angående någon del av intervjun är du välkommen att kontakta din konsult på Human Capital.

Slutligen, ring din konsult och ge feedback så snart du kan efter intervjun. Konsulten kommer att vilja tala med dig innan sitt samtal med intervjuaren.