Intervjuteknik

Förberedelserna är mycket viktiga för en bra intervju. Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat.


Bra information får du på företagets hemsida och i företagets årsredovisning. Glöm inte att göra en snabb uppdatering av fakta, nyckeltal och ekonomisk data i från din nuvarande eller tidigare arbetsgivare.

Kom ihåg att en intervju är en dialog och inte en monolog. Personen som intervjuar dig försöker avgöra om du är rätt person för ett specifikt jobb. Samtidigt behöver du underlag för att bedöma om detta är jobbet som ger dig den utmaning och utveckling som du är ute efter i din karriär. Det gör du genom att ställa relevanta frågor.

Några frågor att ställa kan vara:

  • Kan du ge mig en detaljerad beskrivning av positionen?
  • Vad är anledningen till att denna position är ledig?
  • Hur ser företagskulturen ut på ert företag?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter finns det?
  • Vad är nästa steg i rekryteringsprocessen?

Intervjuguide

Hur du presenterar och marknadsför dig under själva intervjun är avgörande för att du ska bli en intressant kandidat.

Syftet med den här guiden är att ge dig de bästa råden så att du kan genomföra en så lyckad intervju som möjligt.

Läs guiden