Assessment

En personbedömning ger kunskap och förståelse om kandidatens beteende i arbetsrelaterade situationer. Samtidigt minskar ett fördjupat beslutsunderlag avsevärt risken för felrekrytering.  Analysen ger information om kandidatens motivation och drivkrafter samt vilken typ av stöd kandidaten kan tänkas behöva för att lyckas i sin roll.

Vid personbedömningar samarbetar vi med vårt systerbolag Qsearch för bästa möjliga lösning för dig som kund till oss. Qsearch använder sig av kvalitetssäkrade testverktyg för att mäta kandidatens personliga egenskaper och kapacitet, samt genomför djupintervjuer med professionell utvärdering och validering av testresultaten, allt för att kunna leverera bästa möjliga beslutsunderlag.

Läs mer »