Assessment & Leadership

En personbedömning ger kunskap och förståelse om kandidatens beteende i arbetsrelaterade situationer. Samtidigt minskar ett fördjupat beslutsunderlag avsevärt risken för felrekrytering.  Analysen ger information om kandidatens motivation och drivkrafter samt vilken typ av stöd kandidaten kan tänkas behöva för att lyckas i sin roll.

Vid personbedömningar använder vi oss av kvalitetssäkrade testverktyg för att mäta kandidatens personliga egenskaper och kapacitet, samt genomför djupintervjuer med professionell utvärdering och validering av testresultaten, allt för att kunna leverera bästa möjliga beslutsunderlag.

Second opinion

Syftet med Second opinion är att kartlägga kandidatens egenskaper för att kunna bilda en uppfattning om framtida arbetsbeteende och prestation, allt för att hitta bästa matchning mellan kandidat och roll. Våra testverktyg vilar på en sund vetenskaplig grund, vilket betyder att det finns adekvata normgrupper, god reliabilitet och en stor mängd validitetsdata som bevisar dess effektivitet. Metoderna är speciellt anpassade för yrkeslivet.

Analysen ger dig som uppdragsgivare ett beslutsunderlag kring kandidatens lämplighet för aktuell befattning. Den är också ett utmärkt redskap att använda i det gemensamma utvecklingsarbetet av kandidaten.

Bedömning av ledarskapspotential

Ledarskap är nyckeln till ett företags framgång. Ett gott ledarskap anpassat till medarbetarna och situationen kan göra stor skillnad. Ett gott ledarskap medför ofta engagerade medarbetare som vill prestera. Ett dåligt anpassat ledarskap däremot, kan ha förödande konsekvenser i form av hög personalomsättning och minskad produktivitet. Vi har lång erfarenhet av ledarskapsbedömning såväl på top management-nivå som av första linjens chefer. Många av våra assessmentkonsulter har egen chefserfarenhet och praktiska insikter kring ledarskap.

Genom vår bedömning av ledarskapspotential kan vi hjälpa er att hitta rätt ledare utifrån de aktuella förutsättningarna. Vi har stor erfarenhet av att utvärdera ledare och använder oss av forskningsgrundad metodik. I bedömning av ledarskapspotential utgår vi från kunskap om gynnsamma respektive destruktiva ledarbeteenden. Ledarskapsbedömning är lämplig för rekryterings-, urvals- och förändringsprocesser.

Intresserad av att veta mer?