Rekrytera en jurist eller ekonom

Vi är specialister på rekrytering av juridik- och ekonomitjänster. Det gör att vår process säkerställer att bara de bäst lämpade kandidaterna presenteras för er utifrån de kvalifikationer, kompetenskrav och personliga egenskaper ert företag efterfrågar.

Vår metod

Vår metod bygger på en stor insikt i ditt företags ekonomi-, jurist- och finansfunktion. Det är något som skiljer oss från andra rekryteringskonsulter. Vi kan ekonomer. Därför kan vi snabbt sätta oss in i och förstå ert företags verksamhet för att på så sätt matcha ihop rätt kompetens med era önskemål.

Rätt kunskap ger rätt rekrytering

Vi tror på att rätt kunskap ger rätt rekrytering. Därför arbetar vi för att få bäst möjliga kunskap om ert företag, om kandidaten, om kandidatens kunskap. Vi ser varje person och varje företag och vet att rätt person måste få rätt jobb för att det ska bli en lyckad matchning. Därför förstår vi också vikten av att den potentiella medarbetaren måste ha rätt erfarenhet, kunskap och personlighet för just er verksamhet.

Vägen framåt

När rätt kandidat har presenterats för sin tjänst tar vi en aktiv roll i introduktionen av din nya medarbetare. Med ett 360 graders perspektiv på rekryteringen genomför vi uppföljningar längs vägen. Någonting alla vinner på!

Kontakta oss

"Under hela samarbetet fick vi en mycket god service"

Sophia Hjelte, VD Danshuset

Då Danshuset var i stort behov av en ekonomiansvarig så krävdes det en snabb rekrytering och det lyckades verkligen Human Capital med! Rekryteringen tog endast två veckor. Under hela samarbetet fick vi en mycket god service samt att Human Capital levererade snabbt uppdaterade sammanställningar och höll en mycket god statusuppdatering.