Rätt kunskap ger näring till rätt rekrytering

Vi tror på att rätt kunskap ger rätt och mest hållbar rekrytering. Därför arbetar vi för att få bäst möjliga kunskap om ert företag, vart ni är på väg och vilken kunskap ni behöver tillföra eller ersätta hos er. Rätt och en hållbar rekrytering för er måste även vara rätt satsning för kandidaten. Den matchningen är vi bra på! Kontakta oss så hjälper vi er!

Kontakta oss »

Upptäck våra

specialistområden

Att fokusera på de yrkesområden man förstår och har erfarenhet av tror vi är en viktig ingrediens för att lyckas som rekryteringspartner. Vi har valt att fokusera på rekrytering inom de yrkesområden vi kan bäst.

Vi är fokuserade på att matcha rätt person till rätt företag och vice versa. Kompetens och värderingar är två faktorer som är minst lika viktiga när vi ska hitta en långsiktig lösning.

Ekonomi & Finans

Vi rekryterar till i stort sett alla positioner i en ekonomifunktion från redovisningsekonomer, controllers och upp till exekutiv ledning – oavsett bransch. Vi har kunskap, erfarenhet och ett mycket stort nätverk inom dessa områden.

Kraven på finansiell rapportering och kontroll har ökat och rätt kompetens på ekonomi- och finansfunktioner är många gånger avgörande för dagens affärsverksamhet.

 

Human Resources

HR är det område som behandlar arbetslivets viktigaste tillgång: människan. Därför har vi samlat vår expertis och erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom HR och skapat ett erbjudande där vi har ett stort nätverk av kandidater i hela HR-kedjan.

Vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR Management och marknadskartläggning på ett kreativt sätt och anpassar vår tjänst utifrån det unika behov som varje kund och roll förutsätter.

Marknad & kommunikation

Vi utgår från ert specifika behov och hjälper er att rekrytera den spetskompetens ni behöver för att stärka er marknadsföring och driva ert varumärke framåt.

Våra kunder kan alltid känna sig trygga i att vi snabbt och med stor kunnighet kan sätta oss in i varje specifikt behov och att vi förstår kompetensen ni efterfrågar.

Lön

Vi på Human Capital har gedigen erfarenhet av rekrytering inom området lön. Med ett brett nätverk av olika spetskompetenser hittar vi rätt person till rätt roll.

Kompetens, erfarenhet och kunskap är grunden för alla våra tjänster inom lön och vi hjälper dig att hitta er medarbetare som hjälper er att driva, utveckla och optimera er verksamhet.

Inköp

Med många års erfarenhet av rekrytering inom inköp och supply chain har vi på Human Capital ett brett kontaktnät av specialister med kompetenser på operativ-, taktisk- & strategisk nivå. Rollerna vi har goda erfarenheter av att rekrytera inom är inköpschefer till taktiska inköpare och analytiker samt upphandlare, entreprenadinköpare, supply chain managers med flera.

Vi är specialister på att identifiera ett företags behov, och matchar noggrant ert behov med rätt kompetens.