Våra tjänsteområden

Vi verkar inom många sektorer och branscher. Att fokusera på de yrkesområden man förstår och har erfarenhet av tror vi är en viktig ingrediens för att lyckas som rekryteringspartner. Därför har vi valt att fokusera på rekrytering inom de yrkesområden vi kan bäst. Gemensam nämnare för våra uppdrag är att vi alltid arbetar aktivt med att få rätt kompetens på rätt plats – beroende på hur det aktuella behovet ser ut.

Vi är fokuserade på att matcha rätt person till rätt företag. Kompetens och värderingar är två faktorer som är minst lika viktiga när vi ska hitta en långsiktig lösning.

Kontakta oss

Redovisning & Ekonomi

Inom området för Redovisning & Ekonomi har vi god erfarenhet utav att rekrytera till i stort sett alla positioner i en ekonomifunktion från redovisningsekonomer, controllers och upp till exekutiv ledning – oavsett bransch. Kraven på finansiell rapportering och kontroll har ökat och rätt kompetens på sina ekonomi- och finansfunktioner är därför avgörande för dagens affärsverksamhet. Vi har specialiserat oss på området och kan därför snabbt identifiera ett företags behov av rätt kompetens för morgondagens utmaningar.

Bank & Försäkring

Vi på Human Capital har genom åren rekryterat en stor mängd specialister och chefer till våra största banker och försäkringsbolag. En stark närvaro på denna marknad sedan 2006 har lett till ett stort nätverk av kandidater vars främsta kompetens ligger inom just bank- eller försäkringsområdet. Vi är vana att rekrytera allt ifrån kvantitativt tunga roller inom kreditrisk eller försäkringsmatematik till affärsdrivna profiler inom exempelvis investmentbanking eller trading

Corporate Finance

Vi på Human Capital har stor erfarenhet av att rekrytera inom området Corporate Finance. Det finns många skickliga företag idag som hjälper sina kunder igenom hela transaktionscykeln och vi har rekryterat till tjänster inom bland annat M&A, due diligence, värdering samt företagsintegration. Kunder vi rekryterat till är konsultbyråer, boutiqe firmor, storbanker samt till större företags in-house funktioner. Human Capital har byggt upp ett starkt etablerat nätverk med kunder och kandidater som vi värnar om. Våra rekryteringskonsulter har djupgående kompetens och ser till att de håller sig uppdaterade på transaktionsmarknaden och dess utveckling.

HR – Human Resources

HR är det område som behandlar arbetslivets viktigaste tillgång: människan. Därför har vi, inom koncernen, samlat vår expertis och erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister inom HR och skapat ett erbjudande där vi har ett stort nätverk av kandidater i hela HR – kedjan.
Vår leverans blir ofta unik då vi kombinerar våra kompetenser inom varumärkesfrågor, evidensbaserat urval, HR Management och marknadskartläggning på ett kreativt sätt och anpassar vår tjänst utifrån det unika behov som varje kund och roll förutsätter.

Treasury

Treasuryfunktionen är idag en integrerad del i bolagets övergripande affärsverksamhet och hanterar de risker som rörelsen skapar. Finansiering och likviditet står högt på agendan och det kräver ändamålsenliga rutiner och processer för att hantera dessa effektivt. Regulatoriska förändringar påverkar verksamheten och det kräver ständig omvärldsbevakning samt att bolaget anpassar sig efter de ökande kraven från marknaden och tillsynsmyndigheter. Human Capital har ett starkt nätverk inom Treasuryområdet vilket gör att vi med stor precision kan hitta rätt person med helt rätt kompetens till er.

 

"Human Capital levererar alltid riktigt bra kandidater"

Paul Montoya, CFO Rockwell Collins Swede

Human Capital har alltid klarat av att leverera riktigt bra kandidater, oavsett om det är interim- eller rekryteringsuppdrag. Med bra kandidater så menar jag inte en eller två kandidater till ett uppdrag utan flera kandidater som alla kunde fått jobbet.

Tillsatta tjänster:

...

Redovisningskonsult

...

Finance Analyst

...

Ekonomiassistent

...

Redovisningsekonom

...

Redovisningschef

...

Projektcontroller