Human Capital Interim Management

Human Capital Interim Management är en förmedlingsbyrå av executiva interimstjänster. Vi hyr ut chefer och ledare till privata företag, organisationer och till den offentliga sektorn.

Kontakta oss »
Hur?

Vi är extremt snabba på att hitta rätt person till våra kunder. Genom att ha ett stort intresse för näringsliv och samhällsfrågor, där vi själva dessutom har haft ledande befattningar i olika företag och organisationer i många skilda branscher, sätter vi oss snabbt in i verksamheter, roller och vilken förväntan man har på den interima ledaren.

Partnerskap och att skapa ett förtroendefullt samarbete är viktigt för oss. Löpande kontakt under uppdraget med både kund och interim ledare är självklart.

Processen? Den är likadan som en kvalificerad och genomarbetad rekryteringsprocess, men går väldigt mycket snabbare.

 

Varför?

Det är en underdrift att säga att arbetsmarknaden står inför stora förändringar just nu. Interim Management har funnits länge, men omfattningen av tjänsten har ökat enormt. Det finns många orsaker till att använda vår lösning, dessa är några:

Förändring

  • Ny marknad, ny produkt, börsnotering, effektivisering, man behöver öka lönsamheten kraftigt – kompetensen finns inte inhouse

Vakans

  • Chef/ledare säger upp sig, blir långvarigt sjuk, går på föräldraledighet – svårt att ersätta med en vikarie, enklare att hyra in en interim chef som har den kompetens som behövs

Rekrytering av ersättare

  • En interim chef/ledare gör att man i lugn och ro kan utföra sin rekryteringsprocess i den takt som behövs – den interima chefen kan vara behjälplig med analys av kravprofil och utförandet av rekryteringen

En erfaren interim chef/ledare har förmåga att snabbt sätta sig in i processer, skapa förtroende för sin person, har stor erfarenhet att analysera situationen av nu- och börläge. Våra interimskonsulter är rutinerade, trygga och stabila personer som tillför stor kunskap och erfarenhet från många olika typer av faser i en organisations livscykel. De ger mer än vad man frågar efter.

Interimslösningar med kvalificerade chefer

Är du intresserad av att anlita en interim chef?

 

​​Interim chef och ledare

Har du chefs- och ledarerfarenhet och vill arbeta som interim chef via oss?

 

Är din organisation i behov av en interim chef? Kontakta oss idag så hjälper vi er att hitta den kompetens ni behöver!