Human Capital Interim Management

 

Välkommen till oss! Berätta hur vi kan hjälpa dig, så börjar vi där. Human Capital Interim Management är en förmedlingsbyrå av executiva interimstjänster. Vi hyr ut chefer och ledare till privata företag, organisationer och till den offentliga sektorn. Vi är inte branschbundna och arbetar både med den privata såväl som den offentliga sektorn.

Vårt nätverk består av många erfarna interims chefer/ledare med olika expertisområden som CEO, CFO, HR-chef, Inköpschef, CIO, Marknads- och kommunikationschefer, förändringsledare, enhetschefer, verksamhetschefer och många fler. Gemensamt för dem alla är att de är mycket duktiga på att leda andra.

Kontakta oss »
Hur?

Vi är extremt snabba på att hitta rätt person till våra kunder. Genom att ha ett stort intresse för näringsliv och samhällsfrågor, där vi själva dessutom har haft ledande befattningar i olika företag och organisationer i många skilda branscher, sätter vi oss snabbt in i verksamheter, roller och vilken förväntan man har på den interima ledaren.

Partnerskap och att skapa ett förtroendefullt samarbete är viktigt för oss. Löpande kontakt under uppdraget med både kund och interim ledare är självklart.

Processen? Den är likadan som en kvalificerad och genomarbetad rekryteringsprocess, men går väldigt mycket snabbare.

Varför?

Det är en underdrift att säga att arbetsmarknaden står inför stora förändringar just nu. Interim Management har funnits länge, men omfattningen av tjänsten har ökat enormt. Det finns många orsaker till att använda vår lösning, dessa är några:

Förändring

  • Ny marknad, ny produkt, börsnotering, effektivisering, man behöver öka lönsamheten kraftigt – kompetensen finns inte inhouse

Vakans

  • Chef/ledare säger upp sig, blir långvarigt sjuk, går på föräldraledighet – svårt att ersätta med en vikarie, enklare att hyra in en interim chef som har den kompetens som behövs

Rekrytering av ersättare

  • En interim chef/ledare gör att man i lugn och ro kan utföra sin rekryteringsprocess i den takt som behövs – den interima chefen kan vara behjälplig med analys av kravprofil och utförandet av rekryteringen

En erfaren interim chef/ledare har förmåga att snabbt sätta sig in i processer, skapa förtroende för sin person, har stor erfarenhet att analysera situationen av nu- och börläge. Våra interimskonsulter är rutinerade, trygga och stabila personer som tillför stor kunskap och erfarenhet från många olika typer av faser i en organisations livscykel. De ger mer än vad man frågar efter.

Vår process

1

Ett första samtal

Vi tar ett första samtal där ni beskriver er situation och där vi tillsammans pratar om vilka förväntningar ni har, hur ni tänkt er den interima lösningen och praktiska saker som längd på uppdrag etc.

2

Kravprofil

Tillsammans diskuterar vi fram en kravprofil. Vi hjälper er gärna med analys och strategi. Vi kan bidra med målsättning och avgränsning av uppdraget, så att det blir tydligt vad interimschefen skall uppnå och lättare för er att mäta framgången.

3

Search och intervju

Search utförs i vårt befintliga nätverk, våra databaser, men även genom tips av oss kända personer. Alla intressanta kandidater genomgår en intervju, med kravprofilen som bas.

4

Kandidatpresentation

Vi presenterar för er de handplockade interimschefer som intervjuats av oss och som matchar uppdraget bäst.

5

Referenstagning och kontroll

När ni valt ut den bäst lämpade interimschefen säkerställer vi att hen har F-skattsedel, företagsförsäkring och goda referenser. Vi genomför i vissa fall även tester och bakgrundskontroller.

6

Uppdraget startar

Regelbunden avstämning med både er som kund och naturligtvis också med konsulten under hela uppdraget. Interimschefen erbjuds en coach under uppdraget, liksom regelbundet nätverkande med andra interimschefer i vårt nätverk.

7

Avslut

Avstämning med en sammanfattning av uppdraget tillsammans med er och konsulten. 

Interimslösningar med kvalificerade chefer

Är du intresserad av att anlita en interim chef?

 

​​Interim chef och ledare

Har du chefs- och ledarerfarenhet och vill arbeta som interim chef via oss?

 

Är din organisation i behov av en interim chef? Kontakta oss idag så hjälper vi er att hitta den kompetens ni behöver!