Human Capital

Sedan 2006 har Human Capital framgångsrikt arbetat med rekrytering och interimstjänster inom tjänstekategorierna Ekonomi, Redovisning, Bank, Försäkring, Lön och HR. För att möta våra kunders behov har vi breddat vårt erbjudande till att även innefatta rekrytering och interimslösningar inom områdena Marknad, Sälj och Inköp. I tillägg till detta arbetar vi med Interim Management och tillsätter uppdrag med chefer och ledare till privata företag, organisationer och till den offentliga sektorn.

Under åren har vi skapat ett brett och värdefullt nätverk bestående av ledare och specialister. Genom nätverket finner vi de bäst matchande kandidaterna och med kartläggning av personliga egenskaper hos slutkandidater säkerställer vi att uppdragsgivaren rekryterar rätt person.

Tillsammans har våra rekryteringskonsulter själva branscherfarenhet och specialistkunskap inom en mängd områden. Förståelse för rollerna ser vi som en förutsättning för att kunna lyckas i våra uppdrag och vi håller oss ständigt uppdaterade på vad som händer inom respektive område liksom på marknadsläget.

Våra tjänster inom Interim sträcker sig från juniora roller till seniora specialister och ledare. Vi hjälper er med att fylla era behov oavsett för hur lång tid.

En del av NGS Group

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom rekrytering, bemanning och executive search. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har över tid haft en stark tillväxt med god lönsamhet och vuxit både organiskt och genom förvärv. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Oslo vilket gör att vi har en stark lokal närvaro för många av våra kunder och personal.

På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra kunders skiftande behov.

Under åren har vi byggt upp en företagskultur som genomsyras av en stark gemenskap, initiativkraft och ett samhällsengagemang. Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position idag där vi kan erbjuda branschledande expertis inom respektive område.

Läs mer »